Duyuru 2022/43

2104

Ankara, 07.06.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/43

Konu : TÜRKİYE Barolar Birliği Bünyesinde Kurulan KVKK “Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu” çalışmaları Hakkında

TÜRKİYE Barolar Birliği bünyesinde oluşturulması planlanan Merkez, Kurul ve Komisyonlardan sorumlu Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi konusu Yönetim Kurulumuzun 19 Aralık 2021 günlü toplantısında görüşülmüş ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Komisyonu Koordinatörünün Genel Sekreterimiz Av.Veli Küçük olarak belirlenmesine karar verilmesinden sonra,  Komisyon Koordinatörü  tarafından  temel yönergeyle uyumlu hale getirilerek  hazırlanan “TÜRKİYE Barolar Birliği Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu Yönergesi” Yönetim Kurulumuzun 23 Mayıs 2022 günlü toplantısında görüşülmüş ve yönergenin kabulüne karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun yukarıda belirtilen kararı uyarınca verilen yetkiye istinaden TÜRKİYE Barolar Birliği Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu Yürütme Kurulu 12.05.2022 tarihinde ilk toplantısını yapmış alt çalışma gruplarını oluşturarak çalışmalarına başlamıştır.

Komisyonun işlerliğinin sağlanması, etkin ve ihtiyaca yönelik bir çalışma programı oluşturulması hedeflenmekte olup, Barolarımızın bu konuda Birliğimize sunacakları destek büyük önem arzetmektedir.

Bu kapsamda; Baronuz bünyesinde Kişisel Verilerin Korunması konusunda çalışan Merkez, Komisyon ya da Kurul olup olmadığı, şayet var ise yürütme görevini üstlenen Baronuz mensubu meslektaşımızın Baro sicil numarası ile birlikte iletişim bilgilerinin 17.06.2022 tarihi mesai saati bitimine kadar eda.ozturk@barobirlik.org.tr adresine bildirilmesini rica ederim

Saygılarımla,

 

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı