Duyuru 2022/44

42633

Ankara, 07.06.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/44

27.05.2022 tarihinde SGK mevzuatında yapılan değişiklik ile kısmi SGK anlaşması bulunan hastanelerin tüm branşlarında SGK anlaşması yapmamaları durumunda kısmi SGK anlaşmalarının feshedileceği belirtilmiş olup, bu konuda ilgili hastanelere 07.06.2022 tarihine kadar süre tanınmıştır.

Buna göre; SGK ile bütün bölümlerde anlaşma yapmayı kabul etmeyen ve aşağıda adı yazılı bulunan hastanelerin ilgili bölümlerinden (Kardiyovasküler cerrahi, kardiyoloji, yoğun bakım üniteleri, nükleer tıp, radyasyon onkoloji, medikal onkoloji, Yanık tedavileri, Transplantasyon üniteleri ve Hemodiyaliz bölümleri) hizmet alımı yapılması durumunda 07.06.2022 tarihinden itibaren tüm giderlerin hasta tarafından yapılması gerekecektir. Bu nedenle SGK anlaşması kalmayan bu bölümlerden sağlık hizmeti alımlarında mevzuat gereği TBB SYDF’ den artık provizyon talebinde bulunulması da mümkün olamayacaktır.

Yukarıda belirtilen bölümlerde alınan tedavilere ilişkin giderleri olan üyelerimizin fatura asılları, epikriz ve detaylı dökümlerini TBB SYDF Müdürlüğüne göndermeleri halinde, üyelerimize yapılacak geri ödeme tutarları SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) hükümleri çerçevesinde olacaktır.

Mağduriyet yaşanmaması bakımından konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla.

 

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Bahsi geçen anlaşmalı hastanelerimiz:

  1. İstanbul Liv Ulus Hastanesi
  2. İstanbul Liv Vadi Hastanesi
  3. İstanbul Hisar Hastanesi
  4. özel Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi (Johns Hopkins)
  5. Ankara Güven Hastanesi
  6. Ankara Acıbadem hastanesi