Duyuru 2022/48

51882

Ankara, 22.06.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/48

08.06.2022 tarihli ve 7409 sayılı Kanunun 1.maddesi uyarınca 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 16 ncı maddesine eklenen fıkra ile Avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılmasının stajın yapılmasına engel olmadığı;  adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlara da görevleri sırasında avukatlık stajı yapma olanağı getirilmiştir.

Yasal düzenlemeye ilişkin yönetmelik çıkarma yetkisi Adalet Bakanlığına verilmiş olup, Bakanlık tarafından hazırlanan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar İle Sigortalı Olarak çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik 22 Haziran 2022 tarihli ve 31874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Konuya ilişkin TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinde değişiklik çalışmasının Birliğimiz tarafından yapılmakta olduğu, tamamlanarak yayınlandığında ayrıca duyurusunun yapılacağı hususunu bilgilerinize sunarım.

 

Saygılarımla.

 

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı