Duyuru 2022/51

3718
A

Ankara, 04.07.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/51

Konu: “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” Hakkında

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 4667 sayılı yasa ile değişik 168.maddesi uyarınca 2023 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Adalet Bakanlığı’na gönderileceğinden;

Komisyon çalışmalarımıza esas olmak üzere Tarife hakkındaki Baronuz görüşlerinin 05 Ağustos 2022 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

 

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı