Duyuru 2022/52

2211

Ankara, 04.07.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/52

Konu: Baro Başkanları Toplantısı Hakkında.

Temmuz ayında yapılması planlanan Baro Başkanları toplantısının tarihi, yeri ve gündeminin belirlenmesi konusu, Yönetim Kurulumuzun 01 Temmuz 2022 günlü toplantısında görüşülmüş;

“…Baro Başkanları Toplantısının 23 Temmuz 2022 tarihinde Av. özdemir özok Kongre Merkezinde yapılmasına, bilgilendirme ve gündeme dair önerilerin iletilmesi için Barolara duyuru yapılmasına…”  oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun yukarıda belirtilen kararı uyarınca önerilerinizle genişleyecek aşağıdaki gündemle yapılacak olan toplantıya katılımınızı diler, Baro Başkanları toplantısı gündemine ilişkin değerli görüş ve önerilerinizin 18.07.2022 tarihine kadar bildirilmesini dikkatinize sunarım.

 

Saygılarımla.

 

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

TOPLANTININ                                                                      :

    

Gündemi

:

1-) İstiklal Marşının Okunması ve Saygı Duruşu

2-)Birlik Başkanının Açış Konuşması,

3-)Avukatlık Kanunu’ndaki Değişiklik Uyarınca Staj Yönetmeliği’nde Yapılacak Değişikliğin Değerlendirilmesi,

4-)TBB Tarafından Hazırlanarak Adalet Bakanlığı’na Gönderilen Ara Dönem Avukatlık Asgari ücret Tarifesi ve 2023 Yılı Tarifesi Hakkında Görüşme,

5-)CMK ücretlerinde Ara Dönem Artışı ve 2023 Yılı Tarifesi Hakkında Görüşme,

6-)Adli Yardım Bütçesinin Yetersizliği ve ödemelerin Gecikmesi Sorununun Görüşülmesi,

7-) 04-05 Haziran 2022 Tarihinde Yapılan 1. Değerlendirme Toplantısında Karar Altına Alınan ve Kamuoyu İle Paylaşılan Hususlarda Yol Haritasının ve Yöntemin Belirlenmesi,

Tarihi

:

23 Temmuz  2022 Cumartesi Günü

Saati

:

10:00

Yeri

:

TÜRKİYE Barolar Birliği özdemir özok Kongre Merkezi Balgat-ANKARA

 

Not: Barolarımızdan gelecek önerilerle gündeme son hali verilecektir.