Duyuru 2022/53

3480

Ankara, 06.07.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/53

Konu: Ceza Muhakemesi Kanunu Uyarınca Görevlendirilen Zorunlu Müdafi Ve Vekil ödemeleri Hakkında.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 22.06.2022 günlü 456/1933 sayılı yazısında CMK ödemelerinde mevcut borç miktarının tespiti, ödeneğin temini ve ödenek gönderme sürecinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için gruplandırılmış ayrıntılı ödeme listelerinin düzenli olarak ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilmesi gerektiğine dair Baro Başkanlıklarının bilgilendirilmesi talep edilmiş olup, yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki : 

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 22.06.2022 tarih 456/1933 sayılı yazısı