Duyuru 2022/54

4054

Ankara, 18.07.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/54

Konu: Baro Başkanları Toplantısı Gündeminin 3.Maddesi Hakkında.

23 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak Baro Başkanları toplantısı gündeminin 3.maddesi ile ilgili Birliğimiz tarafından hazırlanan “TÜRKİYE Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği’nde Yapılacak Değişiklik” ile ilgili taslak metin ve “Karşılaştırma Cetveli” nin bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

EKİ :

1-) TÜRKİYE Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Yapılacak Değişiklik İle İlgili Taslak Metin
2-) TÜRKİYE Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Karşılaştırma Cetveli