Büyük Avukat Dayanışması, depremden etkilenen meslektaşlarımız için bağış kampanyası

Duyuru 2022/54

3806

Ankara, 18.07.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/54

Konu: Baro Başkanları Toplantısı Gündeminin 3.Maddesi Hakkında.

23 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak Baro Başkanları toplantısı gündeminin 3.maddesi ile ilgili Birliğimiz tarafından hazırlanan “Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği’nde Yapılacak Değişiklik” ile ilgili taslak metin ve “Karşılaştırma Cetveli” nin bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

EKİ :

1-) Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Yapılacak Değişiklik İle İlgili Taslak Metin
2-) Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Karşılaştırma Cetveli