Duyuru 2022/6

3593

Ankara, 17.01.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/6

Sayın Başkan,

TBB Yönetim Kurulu’nun 26-27 Aralık 2021 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda; “Stajyer Avukatlar TÜRKİYE Kurgusal Duruşma Yarışması’nın 2022 yılında sekizinci kez Ceza Hukukualanında yapılmasına ve yarışma ile ilgili olan bütün işlemlerin TBB Eğitim Merkezi Yürütme kurulu tarafından düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yarışmanın bölge elemeleri 11-12 Haziran 2022 (Cumartesi-Pazar), tarihinde bölgelerde,  final yarışması ise 5-6 Kasım 2022 (Cumartesi-Pazar) tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

Bölge elemelerinin hangi illerde yapılacağı konusunda ekli liste doğrultusunda, öncelikle bölgelerde yer alan barolarımızın “konaklama, duruşma yeri temini vb.” koşullarını değerlendirerek, kendi aralarında mutabakat sağlamaları beklenmektedir. Mutabakat sağlanamaz ise bölge yarışmaların yapılacağı iller, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir.

Yarışmaya katılacak Barolarımızın katılım başvuruları ile bölge elemelerinin yapılacağı illere ilişkin mutabakat bildirimlerinin 31.01.2022 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar TBB Eğitim Merkezine yapılması gerekmektedir.

Avukat adayı stajyerlerimizin mesleki gelişim ve eğitimleri, barolarımız stajyerleri arasındaki dayanışma ve yakınlaşmanın sağlanması açısından son derece faydalı olduğuna inandığımız bu çalışmamıza tüm Barolarımızın katılması dileğiyle, katılacak yarışmacılara şimdiden başarılar dilerim.

Saygılarımla.

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

BöLGELERE GöRE BAROLARIN LİSTESİ:      

 

AKDENİZ BöLGESİNDE

Antalya Barosu, Burdur Barosu, Isparta Barosu, Mersin Barosu, Adana Barosu, Hatay Barosu, Osmaniye Barosu, Kahramanmaraş Barosu olmak üzere sekiz baro

 

DOĞU ANADOLU BöLGESİNDE

Malatya Barosu, Erzincan Barosu, Elâzığ Barosu, Tunceli Barosu, Bingöl Barosu, Erzurum Barosu, Muş Barosu, Bitlis Barosu, Kars Barosu, Ardahan Barosu, Ağrı Barosu, Van Barosu, Iğdır Barosu, Hakkâri Barosu olmak üzere on dört baro

 

EGE BöLGESİNDE

İzmir Barosu, Aydın Barosu, Muğla Barosu, Manisa Barosu, Denizli Barosu, Uşak Barosu, Kütahya Barosu, Afyonkarahisar Barosu olmak üzere sekiz baro

 

GüNEYDOĞU ANADOLU BöLGESİNDE

Gaziantep Barosu, Kilis Barosu, Adıyaman barosu, Şanlıurfa Barosu, Diyarbakır Barosu, Mardin Barosu, Batman Barosu, Siirt Barosu, Şırnak Barosu olmak üzere dokuz baro

 

İç ANADOLU BöLGESİNDE;

Ankara Barosu, Eskişehir Barosu, Konya Barosu, çankırı Barosu, Aksaray Barosu, Kırıkkale Barosu, Kırşehir Barosu, Yozgat Barosu, Niğde Barosu, Nevşehir Barosu, Kayseri Barosu, Karaman Barosu, Sivas Barosu olmak üzere on üç  baro

 

BATI KARADENİZ BöLGESİNDE;

Amasya Barosu, Bartın Barosu, çorum Barosu, Bolu Barosu, Zonguldak Barosu, Karabük Barosu, Düzce Barosu, Kastamonu Barosu, Sinop Barosu olmak üzere dokuz baro

 

DOĞU KARADENİZ BöLGESİNDE;

Samsun Barosu, Trabzon Barosu, Giresun Barosu, Tokat Barosu, Rize Barosu, Ordu Barosu, Gümüşhane Barosu, Bayburt Barosu, Artvin Barosu olmak üzere dokuz baro

 

MARMARA BöLGESİNDE;

İstanbul Barosu, İstanbul Barosu 2 No.lu Barosu, Kocaeli Barosu, Sakarya Barosu, Yalova Barosu, Bursa Barosu, Kırklareli Barosu, Tekirdağ Barosu, Edirne Barosu, çanakkale Barosu, Balıkesir Barosu, Bilecik Barosu olmak üzere on iki baro