Büyük Avukat Dayanışması, depremden etkilenen meslektaşlarımız için bağış kampanyası

Duyuru 2022/67

1538

Ankara, 29.09.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/67

Konu: Adli Yardım Hizmetinin Yürütülmesine İlişkin Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Adli yardım hizmetinin niteliğinin ve etkinliğinin arttırılması için, sisteme ve sürece ilişkin tespit ettiğiniz somut sorunların, çözüm önerilerinin ve mevzuatta yapılmasını gerekli gördüğünüz değişikliklerin 07 Ekim 2022 tarihine kadar Başkanlığımıza yazılı olarak bildirilmesini, ayrıca yazının bir kopyasının word formatında Candan Çavdar’a (candan.cavdar@barobirlik.org.tr) e-posta yoluyla iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı