Duyuru 2022/69

2743

Ankara, 17.10.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/69

Kasım ayı itibariyle Barolarımızda başlatacağımız Meslek İçi Eğitim Seminerleri'nin  programlanabilmesi için, ekte başlıkları belirtilen eğitim konularından, Baronuz tarafından belirlenecek dört eğitimin  24.10.2022 tarihine kadar TÜRKİYE Barolar Birliği Eğitim Merkezi Başkanlığı'na bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

EĞİTİM KONULARI

1- CMK UYGULAMALARI

2- HMK UYGULAMALARI

3- ADLİ YARDIM UYGULAMALARI

4- TüKETİCİ HUKUKU

5- İCRA İFLAS HUKUKU

6- VERGİ HUKUKU

7- TüRK BORçLAR HUKUKU

8- TİCARET HUKUKU

9- İŞ VE SOSYAL GüVENLİK HUKUKU

10- AİLE HUKUKU

11- İDARE HUKUKU

12- AVUKATLIK HUKUKU

13- KAT MüLKİYETİ HUKUKU

14- SAĞLIK HUKUKU

15- UYAP, E-TAKİP, E- İMZA, MOBİL İMZA, E- TEBLİGAT, E -DURUŞMA, CELSE UYGULAMA EĞİTİMİ

16- çEVRE HUKUKU

17- İMAR HUKUKU

18- KENTSEL DöNüŞüM -KAMULAŞTIRMA VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

19- TAZMİNAT HUKUKU

20- İNSAN HAKLARI HUKUKU – AYM’YE BİREYSEL BAŞVURU - AİHM’E BAŞVURU UYGULAMALARI
MİRAS HUKUKU

22- TÜRKİYE’DE çOCUK KORUMA SİSTEMİ VE çOCUK YARGILAMA USULü

23- ARABULUCULUKTA TARAF VEKİLLİĞİ

24- KVKK UYGULAMALARI

25- BİLİŞİM HUKUKU

26- SPOR HUKUKU

27- ENGELLİ HAKLARI HUKUKU

28- HAYVAN HAKLARI HUKUKU

29- çEVRE VE KENT HUKUKU

30- TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADIN HAKLARI

31- İNFAZ HUKUKU

32- TAHKİMDE ETKİN AVUKATLIK

33- ULUSLARASI MüLTECİ HUKUKU

34- HİTABET VE BEDEN DİLİ EĞİTİMİ

BİLGİLENDİRME:

Eğitim konuları üst başlıkta toplanmış olup, üst başlıkların tarafınızca seçilmesinden sonra Eğitim Merkezi görevlilerimizle birlikte alt başlık tercihinde bulunabilecektir. Eğitim planlaması her il için dört eğitim olarak planlanmıştır. Bu süreç tamamlandıktan sonra ek eğitim talepleri alınabilecektir.

Bahsedilen eğitim konuları dışında da TBB’de özel Eğitim programları yapılacaktır. Ayrıca her hafta sonu TBB TV’de eğitim programları yapılacaktır.

Bu nedenle özel Eğitim ve TBB TV’deki eğitim programları için tercih edeceğiniz konu başlıklarının tarafımıza bildirilmesi durumunda talepleriniz eğitim programına dahil edilecektir.

Eğitim planlanmasının ve programının daha verimli yürütülebilmesi için eğitim talepleriniz tarafımıza ulaştıktan sonra Eğitim Merkezimiz ile Baro Başkanlarımızla zoom toplantısı yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Planlanacak toplantı hakkında detaylı bilgilendirme daha sonra yapılacaktır.