Duyuru 2022/7

7459

Ankara, 21.01.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/7

Konu: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Başvuru Süresinin 6 Aydan 4 Aya İnmesi Hakkında.

01 Ağustos 2021 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini (AİHS) değiştiren 15 Nolu Protokol ile AİHS’nin 35. maddesinin 1. fıkrasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru için öngörülen 6 aylık süre 4 aya indirilmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 15 Nolu Protokol ile değişik 35. maddesinin 1. fıkrasında “Mahkeme’ye ancak, uluslararası hukukun genel olarak kabul edilen ilkeleri uyarınca iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra ve iç hukuktaki kesin karar tarihinden itibaren dört aylık bir süre içinde başvurulabilir.” hükmünde yer alan 4 aylık yeni başvuru süresi uygulaması, 01 Şubat 2022’de başlayacaktır.

Ayrıca, Protokolün 8. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca AİHS’nin 35. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen, iç hukuktaki “nihai/kesin karar”, sözleşme maddesinin yürürlük tarihi olan 01 Şubat 2022 tarihinden önce verilmişse, bu karara dayanarak yapılacak başvuru 4 aylık süreye değil, 6 aylık süreye tabi olacaktır.

Yurttaşlarımızın ve meslektaşlarımızın mağduriyetini ve olası hak kayıplarını önlemek için belirtilen bilgilerin ve sürelerin Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı