Duyuru 2022/70

2082

Ankara, 17.10.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/70

TBB Adli Yardım Komisyonu olarak "Baroların Adli Yardım Uygulamaları Konusunda Uygulama Birliğinin Sağlanması" adına vatandaşlardan başvuru esnasında istenilen evraklarda standardın sağlanabilmesi için hazırlanan öneri listesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Aşağıda belirlenen evrak listesi barolarımıza öneri mahiyetinde olup, adalete erişimde dezavantajlı gruplar bakımından ayrı değerlendirme yapmak da yine barolarımızın inisiyatifindedir.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 2. E-Devletten Alınacak Nüfus Kayıt örneği çıktısı
 3. E-Devletten Alınacak İkametgâh İl - Muhaberi çıktısı
 4. E-Devletten Alınacak Araç Kaydı Sorgulama Sonucu çıktısı
 5. E-Devletten Alınacak Tüm TÜRKİYE Genelindeki Taşınmaz Kaydına Veya Web Tapudan Taşınmaz Kaydına İlişkin Sorgulama Sonucu çıktısı
 6. çalışıyorsa Maaş Bordrosu/Gelir Belgesi (çalışmıyorsa E-Devletten Alınacak SGK 4A-4B-4C Gelir Belgesi
 7. E-Devletten Alınacak Gelir Testi Sonucu Sorgulama Sonucu çıktısı (Gov Belgesi)
 8. E-Devletten Alınacak çiftçi Kayıt Sistemi Sorgulama Sonucu çıktısı
 9. E-Devletten Alınacak Tarım Bakanlığı Mal Varlığı Sorgulama çıktısı
 10. E-Devletten Alınacak Alacaklı Ve Borçlu Olduğu İcra Dosyası Sorgulama Sonucu çıktısı
 11. E-Devletten Alınacak Mevduat / Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama Sonucu çıktısı
 12. E-Devletten Alınacak Sahibi / Ortağı / Yetkilisi Olduğum Ticari İşletme Veya Şirketler Sorgulama Sonucu çıktısı
 13. E- Devletten Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Sonucu çıktısı ( Son 2 Yıl İçerisinde Sosyal   Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfına Başvurup Başvurmadığına İlişkin çıktı )
 14. Açılmış dava var ise dosya fotokopisi.