Duyuru 2022/71

2172

Ankara, 31.10.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/71

Konu : TÜRKİYE Barolar Birliği İdare ve Vergi Komisyonu çalışmaları Hakkında.

TBB İdare ve Vergi Komisyonumuz avukatların vergisel sorunlarına ilişkin Barolarımıza basılı halini gönderdiğimiz üç çalışmayı kaleme almıştır. Bu çalışmalardan ilki olan “Avukatların Vergilendirme Rehberi”; mesleki faaliyete başladığı ilk günden, mesleki faaliyeti sonlandırdığı döneme kadarki sürede avukatın üstlendiği şekli ve maddi ödevlerle, vergi indirimi gibi avukatlara avantaj sağlayan konuları ele alan ve  meslektaşa ışık tutan bir çalışma niteliğindedir. 

Komisyonun ikinci çalışması “Vergi İncelemesinde Avukatların Hakları ve Sorumlulukları Rehberi”, avukatlara gerçekleştirilen vergi incelemelerinin oldukça arttığı bu dönemde vergi incelemesi ile karşılaşması halinde, avukatların süreci hak ve menfaatleri açısından en iyi şekilde yönetecekleri temel konuları içermektedir.  

Komisyonun üçüncü çalışması ise “Avukatlar İçin Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme Rehberi’’dir. Meslektaşlarımız serbest meslek makbuzunun nasıl, ne zaman ve hangi kişi ya da kuruma düzenleneceği ve stopaj kesintisinin nasıl yapılacağı gibi konularda sıklıkla sorunlar yaşamaktadır. Bu çalışma ile meslektaşlarımızın serbest meslek makbuzu ile ilgili sorularının önemli bir kısmını yanıtlamayı hedeflemiştir.

TBB İdare ve Vergi Komisyonu’nun kaleme aldığı ve ekte gönderilen bu çalışmalar TBB internet sitemizde PDF formatında yayınlanmıştır.

Yine Barolarımızın TBB Eğitim Merkezinden talep etmeleri halinde, TBB İdare ve Vergi Komisyonu üyeleri tarafından avukatların vergisel konularıyla ilgili eğitimlerin, Baroların bulundukları şehirlerde gerçekleştirileceği hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Ekleri:

-3 Adet Avukatların Vergilendirme Rehberi

-3 Adet Vergi İncelemesinde Avukatların Hakları ve Sorumlulukları Rehberi

-5 Adet Avukatlar İçin Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme Rehberi