Duyuru 2022/73

2728

Ankara, 01.11.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/73

Konu : Baro Levhasına Veya Staj Listesine Yazılma Talebinde Bulunan Adayların Başvuru Sırasında İbraz Ettikleri Tek Hekim Raporları İle İkametgah Belgesi Hakkında.

İlgi: Birliğimizin 03.01.2020 günlü 2020/5 sayılı duyurusu.

İlgi duyurumuz ile avukat adaylarının, sağlık hizmet sunucularından başvuru için alacakları sağlık raporlarına ilişkin olarak "Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Rapor Formatı"nda yer alan "Genel Tıbbi Değerlendirme Kararı" bölümünün yanında "Akli Meleke Kararı" bölümünün de işaretlenmesini talep etmelerinin gerektiği bildirilmişti.

Duyurumuz ekinde gönderilen Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün  yazısında başvuru yapan adayların onay işlemlerinde herhangi bir gecikme ve mağduriyet yaşanmaması için ilgili mevzuat uyarınca alınan sağlık raporlarının bir standarda bağlanarak "vücutça ve akılca malul olmadıkları" ibaresini içermesi ve stajyer adaylarının MERNİS adres kayıt sistemindeki ikamet adreslerinde bulunan Barolarda staja başlamaları hususuna dikkat edilmesi talep edilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki:

-Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Yazısı