Duyuru 2022/77

604

Ankara, 08.11.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/77

Konu:
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun Akademik Dergi Makale ve Hakemlik Daveti Hakkında.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca "Türkiye İnsan Haklan ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi"nin 2023 Ocak ayında çıkacak 10. sayısında, temel insan hakları ile ilgili farkındalığı arttırıcı, eğitici ve farklı bir bakış açışı oluşturan makalelere yer verileceği bildirilmiştir.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun Akademik Makale Daveti konulu yazısı ile ekindeki Akademik Dergi Makale ve Hakemlik çağrısı ilişikte gönderilmiştir.

Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulması hususunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki