Duyuru 2022/77

749

Ankara, 08.11.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/77

Konu:
TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun Akademik Dergi Makale ve Hakemlik Daveti Hakkında.

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca "TÜRKİYE İnsan Haklan ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi"nin 2023 Ocak ayında çıkacak 10. sayısında, temel insan hakları ile ilgili farkındalığı arttırıcı, eğitici ve farklı bir bakış açışı oluşturan makalelere yer verileceği bildirilmiştir.

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun Akademik Makale Daveti konulu yazısı ile ekindeki Akademik Dergi Makale ve Hakemlik çağrısı ilişikte gönderilmiştir.

Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulması hususunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki