Duyuru 2022/78

1957

Ankara, 14.11.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/78

Konu:
37. Olağan Mali Genel Kurul Gündemi Hakkında.

17-18 Aralık 2022 tarihlerinde çanakkale’de yapılacak TÜRKİYE Barolar Birliği “37.Olağan Mali Genel Kurul Gündemi” ekte sunulmuştur.

1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 114.maddesinin ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılmasını, delegelerimizin katılımının sağlanmasını, asıl delegelerimizin mazeretli olmaları halinde yerlerine Genel Kurul’a katılacak yedek delegelerimizin isimlerinin Birliğimize bildirilmesini dikkatlerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki :
37.Olağan Mali Genel Kurul Gündemi