Duyuru 2022/8

2286

Ankara, 28.01.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/8

Konu: Yargıtay Büyük Genel Kurulu (İşbölümü) Kararı Hakkında.

28.01.2022 günlü 31733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun 26.01.2022 günlü 2022/1 sayılı kararının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

 Bilgilerinize sunar, söz konusu kararın Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki:
Yargıtay Büyük Genel Kurul Kararı