Duyuru 2022/82

1584

Ankara, 21.11.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/82

Konu: Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı Hakkında.

(MİHBİR) Türk Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Birliği’nden alınan “Prof. Dr. Baki Kuru’ya Armağan” konulu 15 Kasım 2022 günlü yazı ve eklerinin birer örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunar, konunun ilgilenen Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını dilerim.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki :

Prof. Dr. Baki Kuru’ya Armağan Yayın İlkeleri ve Afiş