Duyuru 2022/83

1247

Ankara, 28.11.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/83

Konu: Barolarımızın çocuk Hakları Merkez, Kurul ve Komisyonlarının çalışmaları İle ilgili Bilgi İstemi Hakkında.

TÜRKİYE Barolar Birliği çocuk Hakları Komisyonu olarak; Barolarımızın ülke genelinde yürüttükleri çalışmalarına destek verilebilmesi, Barolarımızın çocuk Hakları Merkez, Kurul ve Komisyonları ile ortak çalışmalar yürütülebilmesi, ihtiyaçların tespiti ve işbirliğinin güçlendirilmesi açısından yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımına ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu kapsamda;  TÜRKİYE Barolar Birliği çocuk Hakları Komisyonu tarafından yapılacak çalışmalara esas olmak ve eşgüdümün sağlanması bakımından bir örneği ekte sunulan tablonun düzenlenerek gönderilmesi,

Ayrıca Barolarımızın çocuk Hakları Merkez, Kurul ve Komisyonlarının başkan/üyelerinden bir kişinin irtibat kişisi olarak belirlenmesi ile iletişim bilgilerinin ve rapor formatının  08.12.2022 tarihi mesai saati  bitimine kadar faks yolu ile ya da [email protected] adresine bildirilmesi hususunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki:

Barolar için rapor formatı