Duyuru 2022/84

1031

Ankara, 29.11.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/84

Konu: İnsan Hakları Merkezi Düşünce ve İfade özgürlüğü çalışma Grubu Tarafından İhtiyaç Duyulan Veriler Hakkında.

TÜRKİYE Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi bünyesinde oluşturulan Düşünce ve İfade özgürlüğü çalışma grubunca TÜRKİYE genelinde düşünce ve ifade özgürlüğü soruşturma ve davaları hakkında tespitlerde bulunma, haritalama ve raporlama çalışması gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Düşünce ve İfade özgürlüğü çalışma grubu çalışmalarına esas olmak üzere ilinizde karşılaşılan ve Baronuzun bilgisi dahilinde olan;

 1. Düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili olaylar, basın yayın yoluyla işlenen suçlardan dolayı açılmış davalar ve soruşturmalar,
 2. 2022 yılı içinde bitmiş ve karara bağlanmış davaların gerekçeli kararları,
 3. Avukat meslektaşlarımızın sürdürdüğü;
 • “Basın davaları” ve/veya kişiler hakkında TCK madde 125 (Şerefe Karşı suçlar), 
 • Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı açılmış hakaret davaları,
 • 5651 sayı Kanuna aykırılık sayılan İnternet ortamında işlenmiş suçlar,
 • Sosyal medyada işlenen suçlar, tweetler, WhatsApp ve diğer kitle iletişim araçlarıyla işlenmiş benzeri hakaret suçları,
 • Cumhurbaşkanına hakaret (TCK 299 madde) veya özel hayatın gizli alanına karşı suçlar,(TCK 132, 133,134, 135, 136 ıncı ve devamındaki maddeler),
 • Kamu Barışına Karşı Suçlar (TCK 213,214,215, 216,217 maddeler),
 • Terörle Mücadele Kanunu Madde 6 (kimlik açıklanması ve yayınlanması),
 • Terörle Mücadele Kanunu Madde 7/2 (Terör Propagandası) olarak sayabileceğimiz suçlar,
 • En son Basın Kanununda yapılan değişiklikle Türk Ceza Kanununa eklenmiş TCK 217/A maddesine aykırılıktan açılmış bir soruşturma veya ceza davası bulunup bulunmadığı,
 • Tespitinizde olan diğer basın yayın yoluyla işlenmiş ve düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdiğiniz davalar, soruşturmalar hakkında bilgi ve belgelerin,
 1. Hem Avukat Hakları Merkezinizde bulunan ve hem CMK görevlendirmelerinde ortaya çıkan düşünce ve ifade özgürlüğü ile başvurular ile görevlendirmeler hakkında ilgili bilgiler, veriler, varsa gerekçeli kararlar veya iddianame örneklerinin,

20.12.2022 tarihi mesai saati bitimine kadar faks yolu ile ya da  dusunceveifade@barobirlik.org.tr adresine bildirilmesi hususunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

 

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı