Duyuru 2022/85

701

Ankara, 01.12.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/85

Konu: İnsan Hakları Merkezi Toplantı, Gösteri Yürüyüşleri ve örgütlenme özgürlüğü çalışma Grubu Tarafından İhtiyaç Duyulan Veriler Hakkında.

TÜRKİYE Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi bünyesinde oluşturulan Toplantı, Gösteri Yürüyüşleri ve örgütlenme özgürlüğü çalışma Grubunca toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili olarak süreklilik kazanan yasaklar ve yasaklamalar hakkında TÜRKİYE genelinde tespitlerde bulunma, haritalama ve raporlama çalışması gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda ilinizde karşılaşılan ve Baronuzun bilgisi dahilinde olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklamaları hakkında arşivinizde veya elinizde bulunan her türlü bilgi ve belge ile; olaylar, davalar, soruşturmalar, avukat meslektaşlarımızın idareye veya yargıya başvuruları ve sonuçları ve/veya Baronuzun doğrudan yaptığı idari kararlara karşı itirazlar ve sonucunda verilmiş karar örneklerinin ve yasaklamalarla ilgili varsa bilgilerin 23.12.2022 tarihi mesai saati bitimine kadar toplantigosteri@barobirlik.org.tr mail adresine bildirilmesi hususunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı