Duyuru 2022/88

2185

Ankara, 09.12.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/88

Konu: Ceza İnfaz Kurumlarındaki Hak İhlallerine İlişkin çalışmalar Hakkında.

ülkemizdeki cezaevlerinde infaz sistemi ve uygulamadan kaynaklanan ciddi sorunların yaşandığı hususunda cezaevindeki yurttaşlarımızdan ve meslektaşlarımızdan Başkanlığımıza çok sayıda yakınma gelmektedir.

TÜRKİYE Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Cezaevi ve İnfaz Sorunları çalışma Grubu tarafından yakınmaların araştırılması, yanıtlanması ve çözümü için gerekli çalışmaların yapılabilmesi amacıyla:

  1. Başkanlığınızın yargı çevresindeki ceza ve tutuk evlerinde bulunan hasta hükümlü ve tutukluların durumuna ve yaşadıkları sorunlara ilişkin varsa somut bilgi, belgelerin ve çalışma raporlarının,

  2. Bu konuda Başkanlığınızca yürütülen çalışmaların, 30 Aralık 2022 tarihine kadar [email protected] mail adresine veya posta yoluyla Birliğimize bildirilmesi hususunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla,

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı