Duyuru 2022/89

4210

Ankara, 20.12.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/89

Konu: TÜRKİYE Barolar Birliği Meslek Kuralları değişikliği hakkında.

Bilindiği üzere, 17- 18 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen TÜRKİYE Barolar Birliği 37. Olağan Genel Kurulu’nda 14. gündem maddesi olarak görüşülen “TÜRKİYE Barolar Birliği Meslek Kuralları Değişiklik önerisi” bir kısım maddelerinde Genel Kurul delegelerinin değerlendirmeleriyle ortaya konan katkılar ile değişikliğe gidilmek suretiyle kabul edilmiştir.

Bir kısım maddeleri (23. ve 27/2) Danıştay’ın verdiği kesinleşmiş iptal kararları uyarınca kaldırılan TÜRKİYE Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun Birlik Genel Kurulu’na verdiği “uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit etmek” görevi kapsamında değiştirilen ve eklenen maddelerine dair hazırlanan karşılaştırma cetveli duyurumuz ekinde gönderilmekte olup meslektaşlarımıza iletilmesi hususunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım. 

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki: TBB Meslek Kuralları Karşılaştırma Cetveli