Duyuru 2022/92

541

Ankara, 26.12.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/92

Konu: Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor Hakkında.

09.10.2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince; 01 Ocak 2022 - 30 Aralık 2022 tarihlerini kapsayan örneği ekli “Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor”un doldurularak, 09 Ocak 2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Birliğimize gönderilmesi hususunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

EKİ: Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor örneği.