Duyuru 2023/1

27383

Ankara, 02.01.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/1

2023 yılında kullanılacak vekâlet pullarının beher bedeli 40,30 TL olarak tespit edilmiş olup, basımına başlanmıştır.

1-) Yeni pullar basımın tamamlanmasını müteakiben T.Halk Bankası şubelerine gönderilecektir.

2-) Barolarımızın ellerinde kalan 2022 yılına ait vekalet pullarını 31.01.2023 tarihine kadar fiilen (Elden, Posta, Kargo vb.) Birliğimize teslim etmeleri halinde, teslim edilen pul bedelleri Barolarımız hesaplarına havale edilecektir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı