Duyuru 2023/10

479

Ankara, 27.01.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/10

Konu: Kişi özgürlüğü ve Güvenliği çalışma Grubu Tarafından İhtiyaç Duyulan Veriler Hakkında.

TÜRKİYE Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Kişi özgürlüğü ve Güvenliği çalışma Grubunca tutuklamanın hukukiliği ve tutuklamaya ilişkin usuli güvenceler açısından sıklıkla yaşanan sorunlara dair bir raporlama çalışması gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kişi özgürlüğü ve Güvenliği çalışma Grubunun yukarıda yer verilen amacı doğrultusunda yapılacak çalışmalarına esas olmak üzere linizde karşılaşılan ve Baronuzun bilgisi dahilinde olan tutuklamanın hukukiliği, tutuklamaya ilişkin usuli güvenceler hususlarında ihlaller ile ilgili arşivinizde veya elinizde bulunan her türlü bilgi ve belge ile; konuyla ilgili karar örneklerinin 15.02.2023 tarihi mesai saati bitimine kadar [email protected] mail adresine veya faks/posta yoluyla Birliğimize bildirilmesi hususunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği