Duyuru 2023/11

2136

Ankara, 27.01.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/11

Konu   : Yargıtay Büyük Genel Kurul Kararı Hakkında.

 

27.01.2023 günlü 32086 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun 25.01.2023 tarih ve 2023/1 sayılı kararının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu kararın Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını dilerim.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği

Ek :

Yargıtay Büyük Genel Kurul Kararı