Duyuru 2023/12

1190

Ankara, 31.01.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/12

Konu: Aracı ve Takipçilerle Mücadele Komisyonunca İhtiyaç Duyulan Veriler Hakkında.

 

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 48. ve .63. maddelerine muhalefet eden aracı ve takipçilerin mesleki faaliyet alanımıza giren işlere haksız ve hukuka aykırı şekilde müdahil olmalarını önlemek, aracı ve takipçilerle mücadele konusunda meslek örgütü olarak aktif çalışmalarda bulunmak, meslektaşlarımızın iş alanlarına haksız müdahale ile haksız kazanç elde eden bu kişi ya da kuruluşların tespiti ile aracılık ve takipçilik yapanlarla mücadele etmek üzere kurulmuş olan TÜRKİYE Barolar Birliği Aracı ve Takipçilerle Mücadele Komisyonu çalışmalarına esas olmak üzere,

Baronuz bünyesinde:

 

1-Aracı ve takipçilerle mücadele konusunda bu tarihe kadar herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığı,

2-Yapılmış bir çalışma var ise yapılan çalışmalar konusunda bilgi verilmesi,

3-Disiplin Kurulu kayıtlarındaki dosyalarda aracı ve takipçiler konusunda avukat şikayeti bulunup bulunmadığı, bulunması halinde şikayet sayısının tespiti ve bu konuda bilgi verilmesi,

4-Baronuzun aracı ve takipçilerle mücadele konusunda müdahil olduğu savcılık/dava dosyası bulunup bulunmadığının,

17.02.2023 tarihi mesai saati bitimine kadar faks yolu ile ya da [email protected] adresine e-posta ile bildirilmesi hususunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

 

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği