Duyuru 2023/14

1860

Ankara, 08.02.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/14

Konu : Deprem Nedeniyle Avukat Stajyerlerinin İzinli Sayılması Hakkında.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle avukatlık stajı açısından bazı tedbirlerin alınmasının zorunluluğunun doğduğu ve bu nedenle,      

1-) Depremin yoğun bir şekilde etkilerinin hissedildiği Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ il ve mülhakat adliyeleri nezdinde mahkeme stajına devam eden avukat stajyerlerinin 06.02.2023 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün süre ile idari izinli sayılmaları ve bu sürenin stajdan sayılacağı,

2-) Yukarıda sayılan il nüfus kütüğüne kayıtlı bulunan ya da bu illerde yakınları ikamet eden ülke genelindeki adliyeler nezdinde mahkeme stajına devam eden avukat stajyerlerinin talepleri halinde aynı şekilde 06.02.2023 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün süre ile idari izinli sayılmaları ve bu sürenin stajdan sayılacağı, bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunar, durumun Stajyer Avukatlarımıza duyurulmasını dilerim.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı