Duyuru 2023/16

2974

Ankara, 14.02.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/16

Konu : Staj Kredi Başvuruları ile Mesleğe Yeni Başlayacak Olan ve Deprem Nedeniyle Ruhsatname ve Avukat Kimlikleri Zayi Olan Meslektaşlarımızla İlgili TBB Yönetim Kurulunun 12-13 Şubat 2023 Günlü Kararı Hakkında

Depremden etkilenen illerdeki Avukatlara ve Avukat Stajyerlerine ilişkin olarak ilk aşamada alınacak olan tedbirler Yönetim Kurulumuzun 12-13 Şubat 2023 günlü toplantısında görüşülmüş;

1-) Avukat Stajyerlerinin Staj Kredi başvuruları ile ilgili TBB Staj Kredi Yönetmeliği’nde öngörülen usulden farklı olmak üzere;  “Depremden etkilenen illerde avukatlık stajını yapan ve staj kredisi başvurusunda bulunmak isteyen stajyer avukatların staj kredi başvurularını, bulundukları illerdeki Baroların kalem hizmetlerini sağlayıncaya kadar doğrudan TÜRKİYE Barolar Birliği’ne iletmeleri halinde staj kredi işlemlerinin yapılmasına”

2-) Mesleğe yeni başlayacak olan veya deprem nedeniyle avukatlık ruhsatnamesi ve avukatlık kimlik belgesi zayi olan meslektaşlarımızla ilgili olmak üzere de;  “Deprem bölgesinde stajını tamamlayan ve herhangi bir ilimizde levhaya yazılma talebinde bulanacaklardan ve mesleğe yeni başlayacak olan ve deprem nedeniyle ruhsatı zayi olan meslektaşlarımızdan ilk aşamada (Bir) 1 yıl süreyle ruhsatname bedeli ve ruhsat yenileme ücreti alınmamasına, aynı şekilde (Bir) 1 yıl süreyle avukatlık kimlik başvuruları ile kimlik yenileme bedellerinin alınmamasına bu bedelin TÜRKİYE Barolar Birliği bütçesinden karşılanmasına”

karar verilmiş olup, Birliğimiz Yönetim Kurulunun yukarıda belirtilen kararının Baronuz mensubu meslektaşlarımız ile Avukat Stajyerlerimize duyurulmasını dilerim.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı