Duyuru 2023/18

2790

Ankara, 21.02.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/18

Konu : Deprem sel gibi doğal afetlerden kaynaklı mücbir sebep hallerinde nakil işlemi sırasında baro giriş keseneği ödenmemesi olanağına dair TÜRKİYE Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği değişikliği hakkında.  

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 182. maddesi uyarınca onay için Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne iletilen “TÜRKİYE Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile sözü edilen Yönetmeliğin 24. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen cümle ile deprem, sel gibi doğal afetlerden kaynaklı mücbir sebep hallerinde giriş keseneğinin avukatın nakil olduğu Baro Yönetim Kurulu kararı ile alınmayabileceği öngörülmektedir.

Doğal afetlerden kaynaklı mücbir sebep hallerinde gerçekleştirilecek nakil işlemlerinde alınması gerekli baro giriş keseneği ödeme yükümlülüğünün nakil olunan Baro Yönetim Kurulu ile ortadan kaldırılabilmesi amaçlanan değişiklik ile Yönetmeliğe eklenmesi öngörülen geçici madde, 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle gerçekleştirilecek nakil işlemlerinde depremzede avukat meslektaşlarımızın giriş keseneği ödeme yükümlülüğünden bağışık tutulmasına olanak vermektedir.

Avukatlık Kanunu’nun anılan maddesi uyarınca sözü edilen Yönetmelik değişikliğinin Adalet Bakanlığınca uygun bulunması halinde Resmî Gazete’de yayımlanmasının sağlanması için gerekli çalışmaların başlatılacağını bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı