Duyuru 2023/2

1316

Ankara, 11.01.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/2

Konu : İnsan Hakları Eylem Planı Kapsamında Adli Yardım Hizmetinin Sunulması Hakkında.

İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında; Adli Yardım hizmeti sunan meslektaşlarımıza ilişkin performans kriterlerinin belirlenmesi amacıyla memnuniyet anketi hazırlanmıştır.

Duyurumuz ekinde gönderilen memnuniyet anketinin en az üç ay önce başvurusu alınan ve süreci devam eden talepçiler tarafından doldurularak 20 Ocak 2023 tarihine kadar yazılı olarak Birliğimize bildirilmesi, ayrıca yazının bir kopyasının word formatında candan.cavdar@barobirlik.org.tr adresine iletilmesi hususunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Ek: Hukuk Yargılamasında ve İdari Yargıda Adli Yardım Memnuniyet Anketi