Duyuru 2023/20

867

Ankara, 27.02.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/20

Konu : Danıştay Başkanlar Kurulu Kararı Hakkında

Danıştay Başkanlar Kurulu tarafından alınan 13.03.2023 günlü 2023/2 sayılı kararın bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu kararda avukat meslektaşlarımız ile ilgili olarak:

1) Danıştay Dava Daireleri ve Dava Daireleri Kurullarınca yapılacak duruşma ve keşiflerin,

  • OHAL ilan edilen illerin barosuna 06/02/2023 tarihi itibarıyla kayıtlı avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup aynı tarihte bu illerde bulunan avukatlar tarafından takip edilen dava ve işlerle ilgili olarak bu avukatlar bakımından 06/04/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar ertelenmesinin ilgili Daire ve Kurullarca karara bağlanmasına,
  • OHAL ilan edilmeyen illerin barosuna kayıtlı deprem bölgesinde yakınları bulunan, kurtarma, zararın telafi edilmesi ve yardım çalışmaları için deprem bölgesine giden avukat meslektaşlarımız bakımından 06/03/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar ertelenmesinin ilgili Daire ve Kurullarca karara bağlanmasına,

2) OHAL ilan edilen illerde Danıştay Dava Daireleri ve Dava Daireleri Kurullarınca yapılacak olan keşiflerin 06/04/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar ertelenmesine,

3)Duruşma ve keşiflerin ertelendiği durumlarda yeni duruşma ile keşif gün ve saatinin; masrafları gider avansından veyahut kamu bütçesinden karşılanarak her türlü iletişim vasıtalarıyla taraflara bildirilmesine,

4)Diğer iş ve işlemlere devam edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu kararın Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulması hususunu bilgilerinize sunarım.

 

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı

Eki:1