Duyuru 2023/21

4196

Ankara, 27.02.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/21

Konu : Adalet Bakanlığının deprem bölgesi için ayrı bir adli yardım bütçesi oluşturulmasına ve 4539 sayılı Kanun uyarınca hukuki uyuşmazlıklarda uygulanacak adli müzaheretin avukatlık ücretini de kapsayacak şekilde uygulanmasına ilişkin talebimize dair yanıtı hakkında.

Depremden etkilenen yurttaşların ciddi sayılarda adli yardım başvurusu yapacakları öngörülerek, depremden etkilenen iller için ayrı bir adli yardım bütçesi oluşturulmasına ve adli müzaheretin avukatlık ücretini de kapsayacak şekilde uygulanmasına dair talebimiz Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne 21.02.2023 tarihinde iletilmiştir.

Adalet Bakanlığının Birliğimize ilettiği 27.02.2023 tarih 6233 sayılı cevabi yazısında 4539 sayılı Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi gereğince doğal afete maruz kalanların istemleri halinde, afetten kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin her türlü dava ve işlemlerde adli müzaheret hükümlerinin uygulanacağı belirtilerek konuya dair Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderildiği bildirilmiştir.

Sözü edilen yazının bir örneğinin duyurumuz ekinde gönderildiği hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı

Eki:1