Duyuru 2023/22

1064

Ankara, 27.02.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/22

Konu : Yargıtay Başkanlar Kurulu Kararı Hakkında.

11.02.2023 tarihinde Resmi Gazete’nin 32101 mükerrer sayısıyla yürürlüğe giren “Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin” 120 sıra sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca toplanan Yargıtay Başkanlar Kurulunca alınan 13.02.2023 tarih, 4 sayılı karar sureti ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu kararın Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını dilerim.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı

Eki:1