Duyuru 2023/27

2545

Ankara, 28.03.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/27

Konu : Deprem sel gibi doğal afetlerden kaynaklı mücbir sebep hallerinde nakil işlemi sırasında baro giriş keseneği ödenmemesi olanağına dair TÜRKİYE Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği Değişikliğinin yayımı hakkında.  

İlgi: Birliğimizin 21.02.2023 günlü 2023/18 sayılı duyurusu.

İlgide kayıtlı duyurumuzda 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle gerçekleştirilecek nakil işlemlerinde depremzede avukat meslektaşlarımızın giriş keseneği ödeme yükümlülüğünden bağışık tutulmasına olanak vermek üzere doğal afetlerden kaynaklı mücbir sebep hallerinde gerçekleştirilecek nakil işlemlerinde alınması gerekli baro giriş keseneği ödeme yükümlülüğünün nakil olunan Baro Yönetim Kurulu kararı ile ortadan kaldırılabilmesini amaçlayan “TÜRKİYE Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in hazırlandığı ve onay için Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne gönderildiği bildirilmişti.

Adalet Bakanlığı’nın onay işlemi sonrası yayımlanmak üzere T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne gönderilen Yönetmelik Değişikliği, 28 Mart 2023 tarihli 32146 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı

Eki:

TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Metni