Duyuru 2023/32

425

Ankara, 30.03.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/32

Konu : Baroların Direniş Süreci’nin TÜRKİYE Barolar Birliği Hukuk Müzesi’nde Sergilenmesi Hakkında.

Yönetim Kurulumuzun 20-21 Ocak 2023 günlü toplantısında alınan karar uyarınca; çoklu Baronun kurulması amacıyla 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nda Değişiklik Yapılması’na Dair Yasa Tasarısı üzerine, 19- 22 Haziran tarihleri arasında demokratik hak kullanımı kapsamında gerçekleştirilen süreçlere ilişkin TÜRKİYE Barolar Birliği Hukuk Müzesi’nde bir düzenleme yapılmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun yukarıda belirtilen kararı kapsamında; Başkanlığınız uhdesinde bulunan TÜRKİYE Barolar Birliği Hukuk Müzesi’nde sergilenmek üzere uygun görülen yazılı ve görsel materyallerin 1 Mayıs 2023 tarihine kadar Kütüphane ve Müze Müdüresi Havva ALKIŞ’a  gönderilmesi hususunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı

e-posta: havva.alkis@barobirlik.org.tr