Duyuru 2023/33

4043

Ankara, 31.03.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/33

2023 yılına ait Adli Yardım ödeneği 185.412.586,53 TL olarak tespit edilmiş, Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesi gereğince yapılan paylaşım ile buna ait hesaplamalar ilişikte gönderilmiştir.(Ek:1)

2023 yılı adli yardım ödenekleri, 3 Nisan 2023, 3 Temmuz 2023, 2 Ekim 2023, 25 Aralık 2023 tarihlerinde eşit taksitler halinde gönderilecektir. Taksitlendirme vade ve tutarları ekteki listede gösterilmiştir.(Ek:2)

Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesi Adli Yardım Dönem Raporlarını ve Adli Yardım Yıl Sonu Raporunu göndermeyen Barolarımıza ödenek çıkarılmamasına amir olduğunu hatırlatır, ödeneklerin kullanımında yönetmelik ve genelge çerçevesinde hareket edilmesini, ödenek mutabakatlarının www. barobirlik.org.tr web sayfamızdan “barolar” “baro ödenekleri” “Adli Yardım ödenekleri” menüsünden yapılabileceğini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

2023 Yılı Adli Yardım ödeneği

185.412.586,53 TL

Adli Yardım Dengeleme fonu % 10
(Yön. Md.10 gereği )

18.541.258,65 TL

Barolara Paylaştırılacak Tutar

166.871.327,87 TL

Puan toplamı

20.968.

1 puana düşen pay

7.958,38 TL


E k i    :