Duyuru 2023/35

1589

Ankara, 11.04.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/35

Konu: 2021 ve 2023 yıllarına ait TÜRKİYE Barolar Birliği Avukatlık Asgari ücret Tarifesi’nde Yer Alan “Seri Davalarda ücret” Başlıklı 22. Maddesi Değişikliği Hakkında. 

2021 yılı TÜRKİYE Barolar Birliği Avukatlık Asgari ücret Tarifesi’nde yer alan “Seri davalarda ücret” başlıklı 22. maddesi, Danıştay 8.Dairesinin 27.10.2022 tarih E.2021/5040, K.2022/6066 sayılı kararı ile ‘eksik düzenleme’ gerekçesi ile iptal edilmiştir.

Duyuru ekinde gönderilen yargı kararının gereğini yerine getirmek üzere karara konu 2021 yılı  Avukatlık Asgari ücret Tarifesi’nin 22. maddesinde değişikliğe gidilmiş; aynı madde metni 2023 yılı Tarifesi’nde de mevcut olduğundan; meslektaşlarımızın yararına olacak şekilde ikinci bir Tarife değişikliği hazırlanmıştır. 

Sözü edilen Tarife değişiklikleri, 11.04.2023 (bugün) tarihli 32160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup değişikliklerin birer örneği ile karşılaştırma cetvelinin duyurumuz ekinde gönderildiği hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

EKLER                                                                                             :