Duyuru 2023/37

2060

Ankara, 17.04.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/37

Konu: TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun Görev Değişikliği Hakkında.

TÜRKİYE Barolar Birliği’nin 04-05 Aralık 2021 tarihinde yapılan 36. Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Av. Sibel Suiçmez, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Genel Seçimlerde milletvekili aday adayı olacağından 2839 Sayılı Kanun’un 18. maddesi uyarınca 16.03.2023 günlü dilekçesi ile bu görevinden istifa etmiştir.

Avukatlık Yasasının ilgili hükümleri uyarınca boşalan Yönetim Kurulu üyeliği görevine; 04-05 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da yapılan 36.Olağan Genel Kurul’da en çok oy alan birinci yedek üye sıfatı ile Tokat Barosu mensubu Av. Melih Yardımcı başlamıştır.

Yönetim Kurulumuzun 15-16 Nisan 2023 tarihli toplantısında istifa nedeniyle boşalan TÜRKİYE Barolar Birliği Başkan Yardımcılığı görevine Av. Ercan Demir seçilmiştir.

TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nda yapılan görev değişikliğini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

TBB Yönetim Kurulu:

Başkan                       Av. R. Erinç Sağkan

Başkan Yrd.               Av.Ercan Demir

Başkan Yrd.               Av.Gürkan Altun

Genel Sekreter          Av.Veli Küçük

Sayman                     Av.Gökhan Bozkurt

üye                            Av.Hicran Kandemir

üye                            Av.Melih Yardımcı

üye                            Av.Abdülbaki çelebi

üye                            Av.Nizam Dilek

üye                            Av.Ali Bayram

üye                            Av.Ramazan Erhan Toprak