Duyuru 2023/40

1397

Ankara, 10.05.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/40

Konu: TÜRKİYE Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği Değişikliğinin yayımı hakkında.  

İlgi: Birliğimizin 04.07.2022 günlü 2022/52,18.07.2022 günlü 2022/54 ve 02.09.2022 günlü 2022/59 sayılı duyuruları.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun değişik 16. maddesi uyarınca “herhangi bir işte sigortalı çalışmanın ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında görev yapmanın avukatlık stajına engel olmayacağı” şeklindeki düzenleme ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik”in Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesi sonrası ilgide kayıtlı duyurularımızda belirtilen günlerde gerçekleştirilen Baro başkanları toplantılarında Birliğimizce hazırlanan Staj Yönetmeliği Değişiklik taslağı değerlendirmelerinize sunulmuş ve çalışmanın son hali birlikte kararlaştırılmıştı.

Aynı zamanda 09.05.2023 tarihli 32185 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikleri de içeren düzenlemeler, Avukatlık Kanunu’nun 182. maddesi uyarınca Adalet Bakanlığına gönderilmiş, Bakanlığın geri gönderme işlemi sonrası bir kısım maddelere Birliğimiz tarafından uyulmuş; ısrar edilen maddelerle birlikte Yönetmelik yayımı için T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Genel Müdürlük, stajda sigortalı çalışma konusuna dair düzenleme yapma yetkisinin münhasıran Adalet Bakanlığında olduğu gerekçesi ile değişiklik yönetmeliğini iade etmiş, TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından sözü edilen iade işleminin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay’a dava açılmıştır.

İade işleminin konusunu oluşturmayan değişiklik maddelerinin Resmî Gazete’de yayımlanmasına ilişkin talep yazımız üzerine “TÜRKİYE Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 09.05.2023 tarihli 32185 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Karşılaştırma cetveli ve bilgi notu ile Yönetmelik metnini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki Görüntülemek için tıklayınız