Duyuru 2023/43

2932

Ankara, 26.05.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/43

Konu: 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında avukatların baro kesenekleri ile staj kredi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin sürelerinin uzatılması hakkında.

İlgi: 13.03.2023 tarih 2023/25 sayılı duyurumuz.   

İlgide kayıtlı duyurumuz ile 12.03.2023 tarihli 32130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca yapılandırma kapsamındaki baro kesenek ve staj kredi borçlarına ilişkin uygulama esasları, avukat meslektaşlarımıza iletilmek üzere Başkanlığınızın bilgisine sunulmuştu.

26.05.2023 tarihli (bugün) 32202 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına dair ekli kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

Sözü edilen karar uyarınca ilgide kayıtlı duyurumuzda belirtilen 31.12.2022 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine (12.03.2023) kadar ödenmemiş olan 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların baro kesenekleri ile staj kredi borçları faizlerinin yapılandırılmasına ilişkin başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri de uzatılmıştır.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen meslektaşlarımızca kesenek borçları için alacaklı baroya, staj kredisi borcu için TÜRKİYE Barolar Birliğine 03.07.2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) başvuru yapılması ve birinci taksitin 31.07.2023 tarihi mesai bitimine kadar (bu tarih dâhil), kalanın aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını dilerim. 

 

Saygılarımla.

 

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki: 26.05.2023 tarihli 32202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve eki karar