Duyuru 2023/45

5313

Ankara, 06.06.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/45

Konu: İcranın Geri Bırakılması Kararlarında Mükerrer Harç Alınmasına İlişkin Sorunun çözümü İçin Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce Yapılan Duyuru Hakkında.

Bilindiği üzere 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 7343 sayılı Kanun ile değişik 36. maddesinin birinci fıkrası uyarınca icranın geri bırakılması için takibin yapıldığı yer icra mahkemesinden karar alınması gerekmektedir.

Uygulamada bazı mahkemelerce ilk derece mahkemesinde görülen dosyaların kanun yolu aşamasında da, istinaf harcının yanında mükerrer şekilde tehiri icra karar harcının talep edilmesine ilişkin yaşanan sorunun çözümü için TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığı’na başvurulmuştur.

Sözü edilen başvuru üzerine Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından icranın geri bırakılması taleplerinde görevli mahkeme icra mahkemesi olduğundan gerek başvurma harcının gerekse karar ve ilam harcının icra mahkemeleri tarafından alınması gerektiği, diğer mahkemelerce hem dava aşamasında hem de istinaf kanun yoluna başvuru aşamasında yeniden harç alınmasının mükerrer tahsilata sebebiyet verebileceğine ilişkin yapılan duyurunun bir örneği ekte bilgi ve değerlendirmelerinize sunulmaktadır.

Saygılarımla.

 

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki: Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Yazısı