Duyuru 2023/5

919

Ankara, 16.01.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/5

Konu : İnsan Hakları Merkezi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği çalışma Grubu Tarafından İhtiyaç Duyulan Veriler Hakkında.

TÜRKİYE Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi bünyesinde oluşturulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği çalışma Grubu tarafından TÜRKİYE genelinde toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden tespitlerde bulunma, haritalama ve raporlama çalışması gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği çalışma Grubunun yukarıda yer verilen amacı doğrultusunda yapılacak çalışmalarına esas olmak üzere aşağıda yer verilen soruların cevaplanarak 30.01.2023 tarihi mesai saati bitimine kadar toplumsalcinsiyet@barobirlik.org.tr mail adresine veya faks/posta yoluyla Birliğimize bildirilmesi hususunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği

Sorular:

 1. Baronuza üye avukat sayısı nedir?
 2. Baronuza üye kadın ve erkek avukat sayısı nedir?
 3. Baronuzun yönetim kurulunda kaç kişi vardır ve bunların kaçı kadındır?
 4. Baronuz bünyesinde kadın hakları merkezi/komisyonu, toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonu/çalışma grubu bulunmakta mıdır?

  a. Cevap evet ise

  i. Hangi tarihte kuruldular?

  ii. Kaç üyeye sahipler? üyelerden kaçı kadındır?

  iii. Bu birimlerin kurucu metni (yönetmelik vs) var mıdır? Var ise cevaplarınıza ekleyebilir misiniz? Yok ise bu birimlerin amacı ve ne tür faaliyetler yürüttükleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

  iv. Bu birimlerin faaliyet raporu var mıdır? Var ise son faaliyet raporlarını cevaplarınıza ekleyebilir misiniz?

  b. Cevap hayır ise

  i. Baronuzda daha önce bu tip birimler kurulmuş muydu? Cevap evet ise ne zaman ve ne sebeple kapatıldılar?

  ii. Baronuzda bu birimlerin kurulması konusunda bir çalışma yürütmekte misiniz? Cevap evet ise planlarınız konusunda bilgi verebilir misiniz?

 5. Baronuz bünyesinde bir LGBTİ+ hakları merkezi ve/ya komisyonu bulunmakta mıdır?

  a. Cevap evet ise

  i. Hangi tarihte kuruldular?

  ii. Kaç üyeye sahipler? üyelerden kaçı kadındır?

  iii. Bu birimlerin kurucu metni (yönetmelik vs) var mıdır? Var ise cevaplarınıza ekleyebilir misiniz? Yok ise bu birimlerin amacı ve ne tür faaliyetler yürüttükleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

  iv. Bu birimlerin faaliyet raporu var mıdır? Var ise son faaliyet raporlarını cevaplarınıza ekleyebilir misiniz?

  b. Cevap hayır ise

  i. Baronuzda daha önce bu tip birimler kurulmuş muydu? Cevap evet ise ne zaman ve ne sebeple kapatıldılar?

  ii. Baronuzda bu birimlerin kurulması konusunda bir çalışma yürütmekte misiniz? Cevap evet ise planlarınız konusunda bilgi verebilir misiniz?

 6. Baronuzda staj eğitim ve/ya meslek içi eğitim programları kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddete karşı koruma mekanizmaları, nefret söylemi, nefret suçları konularında seminerler düzenlenmekte midir?

  a. Cevap evet ise

  i. Seminer başlıklarını yazabilir misiniz?

  ii. Seminerler kimlere yönelik olarak, ne sıklıkta düzenlenmektedir?

  iii. Seminerlere katılmak zorunlu mudur? Evet ise kimler için?

  b. Cevap hayır ise

  i. Baronuzda bu konularda seminerler daha önce verilmekte miydi? Cevap evet ise bu seminerlere ne zaman ve ne sebeple son verildi?

  ii. Baronuzun bu konularda seminer vermek için bir planı veya hazırlığı var mıdır? Cevap evet ise planlarınız konusunda bilgi verebilir misiniz?

 7. Baronuzda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yürütülen başka çalışmalar var mıdır?

  a. Cevap evet ise bu çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?

  b. Cevap hayır ise planladığınız çalışmalar var mı? Var ise bilgi verebilir misiniz?

 8. Baronuzun toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yürütmekte olduğu ya da yürütmek istediği çalışmalar konusunda TBB’den nasıl bir destek almaktasınız?
 9. Baronuzun toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yürütmeyi hedeflediği çalışmalar konusunda TBB’den nasıl bir destek almak isterdiniz?