Duyuru 2023/53

1565

Ankara, 13.07.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/53

Konu: Meslek İçi Eğitim çalışmaları hakkında.

Eylül 2023/Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak meslek içi eğitim seminerleri ile ilgili olarak;

 

 1. Belirlenen dönemde resmi ve dini bayram tatilleri dikkate alındığında,  yaklaşık 35 hafta sonunu kapsayacak şekilde, öncelikle 3 eğitim, takvimin elverdiği ölçüde ayrıca 1 eğitim daha planlanması hedeflenmiştir.  TÜRKİYE Barolar Birliği Eğitim Merkezi eğitmen listesi gönüllülük esası ile katkı veren akademisyen, avukat, savcı, hakimlerden oluşmaktadır ve eğitim kadroları TBB Eğitim Merkezi tarafından belirlenmektedir.
 2. Meslek içi eğitimlerde; eğitmenlerin konaklama ve ulaşım (uçak, tren, otobüs biletleri) giderleri, sabah başlayacak eğitimler için imzalı katılımcı listesine göre ödenecek öğle yemeği bedeli, eğitmen sayısı ile sınırlı olmak üzere sosyal program giderleri TBB Eğitim Merkezi tarafından karşılanacaktır.
 3. Eğitim çalışmalarının etkin ve sonuçları itibari ile verimli geçmesi için aşağıdaki ilkeler doğrultusunda Barolarla işbirliği içerisinde olunması beklenmekte ve önem arz etmektedir. Buna göre;

a) Eğitim seminerlerinde öncelikle TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu üyeleri arasından bir moderatör görevlendirilecektir. Mümkün olmadığı takdirde ise ilgili Baronun önceki dönem başkanları veya delegeleri arasından belirlenecek moderatör isim ve iletişim bilgilerinin TBB Eğitim Merkezi ile paylaşılması,

b) Eğitimlere etkin katılımın sağlanması ve Barolarca gerekli duyuruların zamanında yapılmasının önem arz ettiği, katılımın ilgili Baro mevcuduna oranla düşük olması durumunda gönüllülük esası ile görev yapan eğitmenlerin olumsuz etkilenmesi ve eğitim bütçesine gelen yük bakımından sürdürülebilirliğin zor olacağı,

c) Barolarda eğitim organizasyonundan ve gönüllü eğitmenlerimizle iletişimden sorumlu olacak bir Yönetim Kurulu üyesi ve personelin belirlenerek isim ve iletişim bilgilerinin TBB Eğitim Merkezi ile paylaşılması,

Dikkate alınmalıdır.

Aşağıda ana konu başlıkları altında yer alan alt konu başlıkları dikkate alınarak belirleyeceğiniz dört eğitim konusunun 14 Ağustos 2023 tarihine kadar e-mail yolu ile egitim@barobirlik.org.tr adresine bildirilmesini dilerim.

Saygılarımla,

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eğitim Konu Başlıkları

1- TCK-CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU UYGULAMALARI

 • Soruşturma ve Kovuşturma Evresinde CMK Uygulamaları.
 • Ceza Hukukunda İstinaf - Temyiz Kanun Yolları.
 • İnfaz Hukuku.
 • TCK Genel Hükümler.
 • Mağdura Yaklaşım özel Eğitimi (Adalet Bakanlığı Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Başkanlığı İş Birliğinde)

2- HMK UYGULAMALARI

 • Yargılama Usulleri, İspat ve Deliller.
 • Dava çeşitleri ve Dava Şartları.
 • Usul Hukukunda İstinaf - Temyiz Kanun Yolları.
 • HMK Genel Hükümler.

3- İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI

 • Menfi Tespit ve İstirdat Davaları.  
 • Tasarrufun İptali Davaları.
 • Cebri İcrada Satış, E-Satış ve İhalenin Feshi Davaları.
 • Konkordato ve İflas Hukuku.

4- TüRK BORçLAR HUKUKU UYGULAMALARI

 • Tazminat Hukuku.
 • Sözleşme Türleri,  Hazırlama ve İnceleme Teknikleri.  
 • Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri.
 • Kira Tespit ve Tahliye Davaları.

5- TİCARET HUKUKU UYGULAMALARI

 • Ticari İşletme, Tacir ve Ticari İş - Ticari Dava Kavramı.
 • Şirketler Hukuku.
 • Kıymetli Evrak Hukuku.
 •  Sigorta Hukuku.

6- İŞ HUKUKU UYGULAMALARI

 • İşçilik Alacakları Ve İşe İade Davaları.
 • İş Kazası Ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davaları.
 • Sosyal Güvenlik Hukuku

7- AİLE HUKUKU UYGULAMALARI

 • Boşanma ve Boşanmaya Bağlı Sonuçlar.
 • Eşler Arası Mal Rejimi ve Tasfiyesi.
 • 6284 Sayılı Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine Dair Yasanın Uygulanması ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi.

8- MİRAS HUKUKU

 • ölüme Bağlı Tasarruflar ve Muris Muvazaası,
 • Mirasçılık Sıfatı, Tenkis Ve Denkleştirme Davaları.

9- TüKETİCİ HUKUKU

 • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunundan Kaynaklanan Davalar.

10- AVUKATLIK HUKUKU UYGULAMALARI

 • Avukatlık Sözleşmesinden Kaynaklı Uyuşmazlıklar.
 • Avukatın Hak ve Yükümlülükleri.
 • Avukat Hakları

11- İDARE HUKUKU UYGULAMALARI

 • İdari Dava Türleri, Yürütmenin Durdurulması, Islah.  
 • İYUK Uygulamaları.

12- VERGİ HUKUKU UYGULAMALARI

13- KAT MüLKİYETİ HUKUKU UYGULAMALARI

14 - SAĞLIK HUKUKU UYGULAMALARI

15- KENTSEL DöNüŞüM, çEVRE VE İMAR HUKUKU

16- KAMULAŞTIRMA VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI

17- ANAYASA MAHKEMESİ’NE VE AİHM’E BİREYSEL BAŞVURU

18- TÜRKİYE’DE çOCUK KORUMA SİSTEMİ VE çOCUK YARGILAMA USULü

19- AVUKATLAR İçİN TAHKİM VE TBB TAHKİM MERKEZİ