Duyuru 2023/54

6016

Ankara, 17.07.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/54

Konu : ''Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'' Hakkında

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 4667 sayılı yasa ile değişik 168.maddesi uyarınca 2023-2024 Yılları Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderileceğinden;

Komisyon çalışmalarımıza esas olmak üzere Tarife hakkındaki Baronuz görüşlerinin 31 Temmuz 2023 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesi hususunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı