Duyuru 2023/56

1354

Ankara, 28.07.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/56

Konu : ''Türkiye Barolar Birliği Gençlik Merkezinin Kurulması.'' Hakkında

Yönetim Kurulumuzun 08 Temmuz 2023 günü yapılan toplantısında; Birliğimiz bünyesinde Gençlik Merkezi kurulması konusu görüşülmüş ve “Türkiye Barolar Birliği Gençlik Merkezinin kurulmasına, Gençlik Merkezinin Komisyon Üyeliği için Baronuzdan 0-5 yıl meslek kıdemine sahip bir meslektaşımızın isminin bildirilmesine ve eğer Baronuz bünyesinde Genç Avukatlar Merkezi/Kurulu/Komisyonu/Meclisi var ise belirlenecek ismin bu merkez içerisinden tercih edilmesinin istenilmesine” oybirliğiyle karar verilmiştir.

Anılan karar gereği Baronuz tarafından TBB Gençlik Merkezi Üyeliğine belirlenecek meslektaşımızın isminin en geç 11 Ağustos 2023 Cuma gününe kadar Birliğimize bildirilmesi hususunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı