Duyuru 2023/62

9639

Ankara, 07.08.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/62

Konu : ''Tapu Müdürlüklerinde Aslı Gibidir Onaylı Vekaletname Örnekleri İle İşlem Yapılabileceği.'' Hakkında

Tapu müdürlüklerine avukatlar tarafından yapılan başvurularda aslı gibidir onaylı vekaletname örnekleri ile işlem yapılmayarak vekalet aslının talep edilmesine ilişkin yaşanan sorunun çözümü için Türkiye Barolar Birliği tarafından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurulmuştur.


Sözü edilen başvuru üzerine Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından ekli yazı ile, “Vekaletname” konulu 2010/7 sayılı Genelgede 06.07.2023 tarihinde değişikliğe gidildiği ve 10.07.2023 tarihli yazı ile bölge müdürlükleri aracılığıyla tapu müdürlüklerine talimat verildiği, yapılan değişiklik ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 56. maddesi kapsamında avukatların müvekkilleri tarafından verilen vekaletname suretlerini aslı gibidir şeklinde onaylayarak tapu işleminde ibraz etmesi halinde 2010/7 sayılı Genelgenin 4/b bendi kapsamında tapu müdürlüklerince kabulünün sağlandığı bildirilmiştir.

Saygılarımla.

Eki: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yazısı

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı