Duyuru 2023/63

2870

Ankara, 16.08.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/63

Konu: CMK - Eğitici Eğitimi hakkında.

TBB CMK Komisyonu tarafından 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde "CMK görevlendirme ve uygulamalarındaki sorunlar ve çözüm önerilerine" ilişkin çalıştay yapılmıştır. Çalıştay Sonuç Raporunda, TBB tarafından barolara kendi bünyelerinde CMK eğitim merkezleri kurabilmesi ve her baronun kendi eğitim grubunu oluşturmasına destek sağlanması konusunda talepte bulunulmuştur.

Kişilerin doğru güvenli ve adil yargılanmalarına yönelik etkin avukatlık hizmeti verilebilmesini sağlamak, uygulamadaki hak ihlallerini önleyebilmek ve en önemlisi meslektaşlarımız arasında bir uygulama birliği oluşturabilmek amacıyla CMK gereği görevlendirilen müdafi ve vekiller için TBB Eğitim Merkezi tarafından eğiticilerin eğitimi çalışması ve eğitim modülü hazırlanmaktadır. Bu çalışma sonucunda her baromuzun kendi eğitim grubunun oluşturulması ve eğitim modülünün (slaytlar vs) ortaklaştırılması amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede TBB Eğitim Merkezi, barolarımızın kendi illerinde CMK eğitimi vermelerine ve eğitici gruplarını oluşturmalarına destek olmak üzere aşağıda tarihleri belirtilen 3 aşamalı  “CMK- Eğiticilerin Eğitimi” programı hazırlanmış ve 1. aşamaya ilişkin program ekte sunulmuştur. 2. ve 3. aşamanın programları ise 1. aşama çalışmasının tamamlanmasından sonra paylaşılacaktır. Çalışma bütünlüklü bir çalışma olduğundan tüm toplantılara aynı kişi/kişilerin katılımının sağlanması gerekmektedir.

Aşağıda belirlenen tarihlerde ve saatlerde Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanan eğitimlere, giderleri Baronuz tarafından karşılanmak üzere görevlendireceğiniz en az 5 yıl kıdeme sahip,  en fazla 2 meslektaşımızın isimlerinin ve iletişim bilgilerinin en geç 1 Eylül 2023 Cuma günü mesai saati sonuna kadar e-mail yolu ile egitim@barobirlik.org.tr adresine bildirilmesini dilerim.

Saygılarımla.

 

Toplantı Tarihleri     : 

  1. Aşama            : 9-10 Eylül 2023         Cumartesi-Pazar Günleri, Saati: 09.00-18.00
  2. Aşama            : 11-12 Kasım 2023     Cumartesi-Pazar Günleri, Saati: 09.30-18.00
  3. Aşama            : 23-24 Aralık 2023      Cumartesi-Pazar Günleri, Saati: 09.30-18.00

 

Yeri: TBB Litai Hotel-ANKARA

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki: 9-10 Eylül 2023 Eğitici Eğitimi Programı