Duyuru 2023/66

1180

Ankara, 07.09.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/66

Konu: 22 Eylül 2023 Tarihinde Baroların Genel Sekreterleri İle Yapılacak Toplantı Hakkında.

Yönetim Kurulumuzun 08 Temmuz 2023 günlü toplantısında aldığı karar uyarınca Türkiye Barolar Birliği nezdinde Barolarımızın  Genel Sekreterlerinin fiziken ya da  on-line katılım yöntemi ile “Baro Genel Sekreterleri” toplantısı yapılmasına, karar verilmiştir.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunmayı hedeflediğimiz toplantıya Baro Genel Sekreterlerimizin fiziken ya da on-line katılımlarının sağlanması, katılım durumunun 18 Eylül  2023 tarihi mesai saati bitimine kadar eda.ozturk@barobirlik.org.tr adresine ya da posta veya faks yoluyla Birliğimize bildirilmesini, katılımcıların yol ve konaklama masraflarının baroları tarafından karşılanacağı hususunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

TOPLANTININ                                                                        :

  

Gündemi

:

1-)Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

2-)Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Av. Veli Küçük’ün  açış konuşması,

3-)Tanışma,

4-) Disiplin soruşturma ve kovuşturma dosyaları uygulamaları hakkında görüşme,

5-) Ruhsat-Sicil dosyaları ile ilgili uygulamalar hakkında görüşme,

6-)Levhaya yazılma talepleri yönünden denklik belgeleri vb. uygulama birliği sağlanması hakkında görüşme,

7-) Stajda çalışma esaslı staj dönemi uygulama birliği sağlanması hakkında görüşme,

8-)Barolarımızın EBYS ve KEP kullanımları hakkında görüşme,

9-)Genel görüşme,

Tarihi

:

22 Eylül 2023 (Cuma)

Saati

:

13 00  

Yeri

:

Türkiye Barolar Birliği Litai Hotel Spa D Blok Toplantı Salonu Balgat-ANKARA